22 czerwca 2018

Szkolenie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Cechy szkolenia:
1. Ilość godzin: 245
2. Czas trwania: 7 – 8 tygodni
3. Tryb: czwartek – niedziela
4. Minimalna ilość zgłoszeń: 15 osób
5. Koszt: 1300,00 zł brutto

Zakres tematyczny:
Blok ogólny:
– Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – 10h
– Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego – 12h
– Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – 8h
– Wybrane zagadnienia psychologii – 6h
– Etyka pracownika ochrony – 6h
– Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8h
Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– Taktyka wykonywania zadań ochrony osób – 30h
– Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – 30h
– Ochrona transportowanych wartości pieniężnych – 30h
– Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń – 10h
Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
– Budowa i zasady działania broni palnej – 10h
– Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną – 5h
– Techniki posługiwania się bronią palną – 20h
Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
– Samoobrona – 30h
– Techniki interwencyjne – 30h