22 czerwca 2018

Szkolenie na kierownika służby porządkowej i informacyjnej

Cechy szkolenia:
1. Ilość godzin: 50
2. Czas trwania: 6 dni
3. Tryb: piątek – niedziela
4. Minimalna ilość zgłoszeń: 10 osób
5. Koszt: 300,00 zł brutto

Zakres tematyczny:
1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – 2h
2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej – 2h
3. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia – 2h
4. Misja służb organizatora imprezy masowej – 2h
5. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania – 2h
6. Zabezpieczenia imprez masowych – 4h
7. Zagadnienia prawne – 4h
8. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – 1h
9. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – 1h
10. Zadania służb organizatora imprezy masowej – 2h
11. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami, biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej – 2h
12. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne – 2h
13. Wybrane aspekty prawa budowlanego – 2h
14. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – 2h
15. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – 2h
16. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – 4h
17. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki – 2h
18. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego – 2h
19. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego – 2h
20. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego – 2h
21. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej – 2h
22. Ćwiczenia praktyczne – 4h
23. Egzamin – 4h