22 czerwca 2018

Szkolenie na członka służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych

Cechy szkolenia:
1. Ilość godzin: 24
2. Czas trwania: 3 dni
3. Tryb: dowolny
4. Minimalna ilość zgłoszeń: 10 osób
5. Koszt: 150,00 zł brutto

Zakres tematyczny:
1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – 2h
2. Misja służb organizatora imprezy masowej – 2h
3. Zagadnienia prawne – 4h
4. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – 1h
5. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – 1h
6. Zadania służb organizatora imprezy masowej – 3h
7. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – 2h
8. Ochrona przeciwpożarowa imprezy masowej – 2h
9. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – 2h
10. Techniki interwencji – 1h
11. Ćwiczenia praktyczne – 2h
12. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 2h
13. Egzamin – 2h