22 czerwca 2018

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zgodnie z art. 38 b Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek raz na 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu tego kursu.
Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

1. Ilość godzin: 40
2. Czas trwania: 5 dni
3. Tryb: dowolny
4. Minimalna ilość zgłoszeń: 15 osób
5. Koszt: 500,00 zł brutto

Zakres tematyczny:
– Wybranie zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – 4h
– Budowa i zasada działania broni – 4h
– Strzelanie z broni palnej – 8h
– Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8h
– Samoobrona / Techniki interwencyjne – 16h