31 października 2022

Zarządzanie nieruchomościami

Do zakresu usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami zaliczamy takie czynności jak:

  • zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów obiektu,
  • zawieranie umów z dostawcami mediów (terminowe dokonywanie opłat za wodę i ścieki, prąd administracyjny, wywóz śmieci itp.),
  • zlecanie dokonywania bieżącej konserwacji i napraw,
  • zlecanie usunięcia awarii oraz jej skutków na nieruchomości wspólnej,
  • ubezpieczenie budynku,
  • prowadzenie dla nieruchomości rachunkowości
  • kontrola nad terminowością wpłat, dokonywanych przez Właścicieli lokali, wysyłanie monitów i ponagleń,
  • rozliczanie kosztów jednostkowych mediów na poszczególne lokale