31 października 2022

Obsługa kadrowo-płacowa

Usługa kadrowo-płacowa jest realizowana poprzez:

  • Obliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie przelewów na wynagrodzenia pracowników
  • Sporządzanie deklaracji ZUS
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych- na bieżąco.
  • Terminowe zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób ubezpieczonych.
  • Prowadzenie akt osobowych.
  • Wystawianie świadectw pracy.
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz osiąganych dochodach.
  • Sporządzanie i wysyłka PIT-11.
  • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych